Výrobní technologie skleněných perlí

Prvním výrobním procesem skleněných perlí je mačkání, které provádíme na dvou typech mačkářských strojích.

  • Kopalovo mačkadlo tzv. Kopalovka je poloautomatické mačkadlo, ve kterém je umístěna forma - tzv. kaplík. Ten je vyroben z materiálu, který odolá vysokým teplotám (zakalená ocel nebo tvrdokovový plátek), je tvořen ze dvou kusů, mezi které mačkář vloží natavenou mačkárenskou tyč a odmáčknutím se docílí požadovaný tvar perle. V kaplíku je otvor, kterým prochází jehla, která při odmáčknutí propíchne do perle dírku. Natavení mačkárenské tyče probíhá v peci, která je umístěna vedle sklářského lisu. Tento způsob se používá na mačkání větších korálků a pro mačkání speciálních vícebarevných mačkárenských tyčí a různých tvarů.

Natavení mačkarenské tyče    Mačkání korálků

 

  • Maturovo mačkadlo tzv. Maturovka je automatické mačkadlo určené především pro výrobu kulatých perlí, které jsou polotovarem pro strojně broušené a ohněm leštěné perle. Proces začíná tavením sklářských tyčí, které se taví v peci umístěné nad mačkadlem, které obsluhuje pracovník. Roztavené sklo vytéká z pece mezi kaplíky chlazené vodou, kde se odmáčkne požadovaný tvar perle, podobně jako na Kopalově mačkadle. Kapliky na sebe úplně nedoléhají, a proto vzniká tzv. brok (přebytečná sklovina kolem perle), který se následně musí odstranit v šitlovacím zařízení (omílání za sucha). V rotujících uzavřených bubnech se pomocí omílání o sebe broky odstraňují a dochází tak k zahlazení povrchu. Následně perle s broky putují do třídícího zařízení, kde se vytřídí brok od surové perle. Dalším krokem je tzv. rumplování (omílání za přítomnosti vody a křemičitého písku nebo leštiva), proces probíhá podobně jako šitlování, ale v bubnu jsou umístěné perle různých velikostí. Perle jsou díky tomuto procesu vyhlazené, matné a připravené na další spracování. U perlí, které se dále nebrousí a mají být lesklé je proces omílání mnohem delší. Poté dojde k důkladnému vyprání a vysušení. Následuje ruční přebírání, kdy se vybírají vzhledové vady perlí a zůstávají jen kvalitní, které jdou do prodeje.

Broušení perlí tzv. ohňovek – surovinou jsou mačkané perle šitlované a následně rumplované, poté putují na brousící stroj tzv. brus. Brusy jsou buď ruční mechanické, kde si brusič navlékne perle na hřeben s jehlami (najednou se brousí více kusů perlí), který ručně přitlačí k brousícímu válci (válec je z přírodního pískovce), pohybem nastavuje polohu broušení a tak jsou broušeny jednotlivé plochy. Broušení je takto náročné pro přesnost brusiče a seřízení brusičského stroje.

Broušení korálků

  • Poloautomatické brusy – orumplované pelre brusič nabere na navlékací lištu s jehlami. Naplněnou lištu nasadí na vodící čepy brousícího stroje a stisknutím tlačítka je lišta naklopena na brousicí válec (válec ze syntetického brusiva) a začíná automatické broušení. Po dokončení broušení všech plošek je lišta odtažena od brusu a pracovník provede výměnu. Po obroušení jsou perle matné a následuje leštění.

 

Leštění perlí se provádí v elektrických pecích při teplotě od 600 do 750 °C, podle typu skla. Pece se používají buď pásové tunelové nebo komorové. Jejich princip je stejný, perle se nasypou na speciální žáruvzdorný plech a projedou pásovou pecí, kde za vysoké teploty dojde k jejich vyleštění. V komorové peci se podle druhu a velikosti perle sypou na žáruvzdorný plech nebo se navlékají na speciální dráty a jsou položeny na rámečky. Teplotní režim je pak volen s ohledem na velikost, tvar a druh suroviny. Po tomto procesu jsou korálky důkladně vyprány, vysušeny a putují k ručnímu přebírání stejně, jako u mačkaných perlí.

 Leštění korálků